nr 1/2019 (12)

znps12

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2019 (12)

Przestrzeń życiowa osób z niepełnosprawnością

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

I. Przestrzeń życiowa osób z wybraną niepełnosprawnością w świetle literatury przedmiotu

Karolina Kilar
Sport w życiu osób z dysfunkcją narządu ruchu
……………………………………………………………………………………………….. 11 PDF

Izabela Glac
Problematyka funkcjonowania oraz przeżyć zdrowego rodzeństwa dzieci przewlekle chorych
……………………………………………………………………………………………….. 23 PDF

Beata Leśniak, Krzysztof Grabski
Stereotypowy obraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku społecznym
……………………………………………………………………………………………….. 34 PDF

Krzysztof Grabski, Beata Leśniak
Potrzeby osób z niepełnosprawnością a możliwości ich wsparcia
……………………………………………………………………………………………….. 42 PDF

Magdalena Skalny
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
……………………………………………………………………………………………….. 47 PDF

Anna Skiba, Monika Ścisło
Wybrane problemy dotyczące jakości życia osób głuchych
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Paulina Turlej-Słowik
Wybrane elementy przestrzeni życiowej, wspierające rozwój osób niepełnosprawnych
……………………………………………………………………………………………….. 67 PDF

II. Przestrzeń życiowa osób z wybraną niepełnosprawnością w świetle badań własnych

Marcin Szymczyk
Znaczenie aktywności pisarskiej w środowisku izolacji penitencjarnej dla subiektywnego procesu zmiany
……………………………………………………………………………………………….. 77 PDF

Natalia Kłaput, Anna Kowalczyk
Socjoekonomiczne warunki rodziny a miejsce edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim
……………………………………………………………………………………………….. 92 PDF

Anna Kowalczyk, Natalia Kłaput
Funkcjonowanie rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym w wymiarze społeczno- ekonomicznym – analiza porównawcza
……………………………………………………………………………………………… 100 PDF

Karolina Ponicka
Wpływ samooceny na edukację wyższą osób z niepełnosprawnością – wyznacznik jakości życia
……………………………………………………………………………………………… 107 PDF

Magdalena Kozaczka
Jakość życia osób z niepełnosprawnością – na przykładzie uczestników warsztatów terapii zajęciowej i mieszkańców domów pomocy społecznej
……………………………………………………………………………………………… 117 PDF

Weronika Szymbara
Przestrzeń życiowa osoby z Zespołem Williamsa
……………………………………………………………………………………………… 141 PDF