O CZASOPIŚMIE

Zeszyty Naukowe-2

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” jest periodykiem, wydawanym od 2008 roku. Inicjatorami założenia byli studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej. To przede wszystkim aktywność naukowa studentów pozwoliła na uzyskanie obecnego kształtu i zarejestrowanie czasopisma w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Czasopismo jest wydawane raz do roku przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i stanowią forum dyskusyjne studentów. Zeszyty mają charakter otwarty, i dlatego mogą w nim publikować artykuły nie tylko studenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, ale i autorzy- studenci z innych ośrodków akademickich.