O CZASOPIŚMIE

Zeszyty Naukowe-2

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” jest periodykiem, wydawanym od 2008 roku. Inicjatorami założenia byli studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej. To przede wszystkim aktywność naukowa studentów pozwoliła na uzyskanie obecnego kształtu i zarejestrowanie czasopisma w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Czasopismo jest wydawane raz do roku przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i stanowią forum dyskusyjne studentów. Zeszyty mają charakter otwarty, i dlatego mogą w nim publikować artykuły nie tylko studenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, ale i autorzy- studenci z innych ośrodków akademickich.

„Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo  Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej w roku 2014 otrzymały 4 punkty w części B wykazu czasopism naukowych. Tytuł jest indeksowany w bazie czasopism naukowych: Index Copernicus International”.

 

Szanowna Redakcjo,

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej (ISSN 2300-6463) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 42.24 pkt.

Paszport Państwa czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: TUTAJ

Pragniemy zwrócić uwagę, iż metodologia oceny czasopism naukowych autorstwa Index Copernicus przeszła w tym roku gruntowną zmianę. Na ocenę ICV (Index Copernicus Value) składają się dwa komponenty:

  • jakość czasopisma naukowego, w ramach którego czasopismo może otrzymać maksymalnie 100 punktów,
  • siła odziaływania czasopisma naukowego w ramach którego złożone algorytmy wyliczają punkty w przedziale od 0 do 400 punktów.

Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla niniejszego czasopisma wynosi 4.65 pkt. Wartość znormalizowana służy do porównania wskaźnika ICV czasopisma za 2014 r. ze wskaźnikami z lat poprzednich.

Nowa metodologia oceny ICI Journals Master List dostępna jest: TUTAJ.

Zapraszamy Redakcje czasopism naukowych do zamówienia:

  • logo Index Copernicus
    Zamieszczenie logotypu ICI w wersji drukowanej lub elektronicznej periodyku jest potwierdzeniem indeksacji w bazie ICI Journals Master List oraz świadczy o dbałości Redakcji o procesy indeksacji i dystrybucji treści naukowych.
  • ozdobny certyfikat oprawiony w ramę, potwierdza indeksację czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

Ponadto informujemy, iż Index Copernicus jako wydawca czasopism naukowych dysponuje nowoczesnym i bardzo przyjaznym dla użytkowników narzędziem ICI Publishers Panel, które pozwala na publikowanie czasopisma on-line w wielu wersjach językowych. ICI Publisher Panel wspiera zarządzanie procesem edytorskim i wydawniczym, znacznie ułatwia nawiązywanie współpracy z recenzentami, wpływa na promocję nowych wydań, w szczególności poprzez nadawanie artykułom numerów DOI oraz automatyczny eksport treści naukowych do międzynarodowych baz indeksacyjnych. Tworzenie baz adresatów i regularne rozsyłanie newsletterów za pomocą ICI Publishers Panel istotnie może zwiększyć szansę na uzyskanie wysokiego wskaźnika cytowalności.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Index Copernicus: +48 22 487 53 93 lub mailowy pod adresem: evaluation@indexcopernicus.com

Z poważaniem,
Zespół Index Copernicus International
http://indexcopernicus.com