nr 1/2014 (7)

znps

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2014 (7)

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 5 PDF

I. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle badań empirycznych

Katarzyna Stachowska
Rola wczesnej stymulacji funkcji poznawczych u dzieci w świetle badań neurobiologicznych
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Karolina Cząstka
Teatroterapia jako forma wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 13 PDF

Magdalena Dąbrowska
Zajęcia twórcze jako czynnik wspierający rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 19 PDF

Anna Czerwiec
Wpływ dogoterapii na stymulację małej motoryki dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
……………………………………………………………………………………………….. 24 PDF

Anna Babińska
Metoda 3i w terapii dzieci z autyzmem
……………………………………………………………………………………………….. 28 PDF

Monika Biedrzycka
Metoda 3i jako nowatorska forma wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem
……………………………………………………………………………………………….. 33 PDF

Agnieszka Mrózek, Anna Wilczak
Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem przez odpowiedni sposób odżywiania
……………………………………………………………………………………………….. 38 PDF

Kinga Bobak
Rzeczywistość szkolna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium indywidualnego przypadku
……………………………………………………………………………………………….. 43 PDF

Magdalena Jaromin, Marta Machalica
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w małżeństwie zróżnicowanym etnicznie. Studium indywidualnego przypadku
……………………………………………………………………………………………….. 48 PDF

Izabella Chronowska-Benedyk
Zespół delecji 22q13 w praktyce klinicznej i cytogenetycznej: opis nowego przypadku (Zespół Phelan i McDermid)
……………………………………………………………………………………………….. 53 PDF

Joanna Kądziołka, Karolina Wita-Banaszak
Rola rodziców we wspomaganiu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 58 PDF

II. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle literatury

Katarzyna Bies
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – od czego zacząć? O znaczeniu diagnozy i udzielaniu adekwatnych form wspierania rozwoju
……………………………………………………………………………………………….. 63 PDF

Andrzej G. Maślany
Wykorzystanie założeń teorii integracji sensorycznej do wspomagania rozwoju dzieci z ADHD
……………………………………………………………………………………………….. 69 PDF

Izabela Majchrzak
Metoda Krakowska w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 74 PDF

Barbara Udziela, Klaudia Rosiek
Cele i działania programu „Dźwięki marzeń” we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci niesłyszących
……………………………………………………………………………………………….. 78 PDF

Karolina Kilar
Metoda Dobrego Startu a wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 82 PDF

III. Wywiady

Aleksandra Lewczyk
Program The Gateway Award jako aktywizująca metoda w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 85 PDF

Aneta Lukoszek
W poszukiwaniu zalet biblioterapii w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 89 PDF

Paulina Maciejaszek
Nie wszystkie Anioły mają skrzydła. Wywiad z księdzem Łukaszem Michalczewskim o tym, jak Kościół wspiera osoby z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 94 PDF

IV. Sprawozdania

Karolina Cząstka, Magdalena Dąbrowska
„Usprawniamy myślenie o niepełnosprawności” po raz drugi!
……………………………………………………………………………………………….. 97 PDF

Karolina Cząstka, Anna Czerwiec
Sprawozdanie z warsztatów językowo-artystycznych o charakterze integracyjnym prowadzonych przez międzynarodową grupę The Young Americans
……………………………………………………………………………………………… 101 PDF