nr 1/2022 (15)

ZNPS15

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2022 (15)

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w sytuacji pandemii COVID-19

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Głowacka Kamila, Guzik Julia
Nauczanie zdalne a kształcenie przyszłych pedagogów specjalnych
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

Dominik Strzelecki
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami podczas pandemii wirusa COVID-19
……………………………………………………………………………………………….. 17 PDF

Julia Krawczyk
Rynek pracy w Polsce z perspektywy osób z uszkodzeniem słuchu
……………………………………………………………………………………………….. 26 PDF

Magdalena Żelichowska, Maria Żmuda
Dostęp do informacji na temat pandemii COVID-19 dla osób głuchych, głuchych i niedosłyszących
……………………………………………………………………………………………….. 32 PDF

Katarzyna Adamczyk
Problemy w procesie komunikacji między nauczycielem, a uczniem z niepełnosprawnością w dobie pandemii COVID-19
……………………………………………………………………………………………….. 38 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Komunikacja rodzic-nauczyciel podczas nauczania zdalnego w szkole specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 45 PDF

Julia Guzik, Aleksandra Pacura
Dostęp osób z niepełnosprawnościami do terapeutów w czasie trwania pandemii COVID-19
……………………………………………………………………………………………….. 50 PDF

Sara Więcek
Wybrane zagadnienia edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Magdalena Żelichowska, Maria Żmuda
Szanse i zagrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 62 PDF

Czudek Aleksandra, Głowacka Kamila
Trudności i wyzwania, z którymi zmierzyła się edukacja specjalna podczas pandemii
……………………………………………………………………………………………….. 68 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Problemy środowiska rodzinnego dzieci z niepełnosprawnością w dobie nauczania zdalnego
……………………………………………………………………………………………….. 74 PDF

Wywiady

Aleksandra Pacura, Gabriela Obłoza
Wywiad z nauczycielem Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie na temat edukacji zdalnej i jej wpływu na rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 79 PDF