Rada Naukowa

Rada Naukowa:

prof. zw. dr hab. Aniela Korzon (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

prof. dr Annette Leonhardt (University of Munich, Niemcy)

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański)

prof. dr Victor Lechta (Universitet Trnawski, Słowacja)