nr 1/2020 (13)

ZNPS13

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2020 (13)

Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Izabela Glac
Chodź, pokaż mi świat…! Wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej uczniów przewlekle chorych
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

Karolina Kilar
Wybrane metody terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
……………………………………………………………………………………………….. 31 PDF

Monika Ryba
Chromoterapia jako jedna z form zajęć terapeutycznych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 38 PDF

Sylwia Rój
Terapia ręki jako metoda wspierająca samodzielność oraz psychiczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
……………………………………………………………………………………………….. 44 PDF

Maria Goli
Rola sportu w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 50 PDF

Kamila Głowacka, Julia Guzik
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w pracy z osobami z głębokimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami
……………………………………………………………………………………………….. 55 PDF

Karolina Ponicka
Wsparcie emocjonalne jako element terapii pedagogicznej
……………………………………………………………………………………………….. 65 PDF

Magdalena Owczarz
Wykorzystanie dialogu motywującego w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 70 PDF

Magdalena Żelichowska
Alpakoterapia jako metoda wspomagająca terapię dzieci i dorosłych
……………………………………………………………………………………………….. 75 PDF

Sara Więcek
Delfinoterapia – terapia medycyny niekonwencjonalnej
……………………………………………………………………………………………….. 81 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Dogoterapia jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 89 PDF

Sara Więcek
„Lecznica dla duszy” – o terapeutycznych właściwościach książki
……………………………………………………………………………………………….. 94 PDF

Kamila Głowacka, Maria Goli
Arteterapia, czyli uzdrawiająca moc sztuki
……………………………………………………………………………………………… 107 PDF