nr 1/2023 (16)

ZNPS16

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2023 (16)

Sztuka w życiu osób z wybraną niepełnosprawnością

Cały numer: PDF

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa poprzez sztukę
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Wyrażanie emocji poprzez sztukę na przykładzie dzieł znanych artystów z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 15 PDF

Julia Krawczyk
Życie i twórczość Nikifora Krynickiego
……………………………………………………………………………………………….. 20 PDF

Aleksandra Pacura, Tamara Shtohryn
Arteterapia jako ważny element rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 24 PDF

Maria Żmuda
Znaczenie zajęć kreatywnych dla rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 31 PDF

Aleksandra Czudek, Kamila Głowacka
Sztuka w życiu osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – zajęcia rozwijające kreatywność w szkole specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 37 PDF

Sara Więcek
Nie(dostosowanie) w zakresie dostępności kultury do osób z niepełnosprawnością ruchową
……………………………………………………………………………………………….. 43 PDF

Justyna Storożuk
Sztuka w życiu osób z niepełnosprawnością wzrokową
……………………………………………………………………………………………….. 51 PDF

Aleksandra Pacura, Joanna Gruba
Muzyka jako sposób wyrażania siebie i własnych przeżyć przez osoby niewidome – wykorzystanie muzykoterapii w tyflopedagogice
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Patrycja Borecka
Sztuka teatralna w artystycznym odbiorze niewidomego widza
……………………………………………………………………………………………….. 64 PDF

Izabela Batko, Julia Dróżdż
Teatr i sztuka w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wybranych form teatralnych
……………………………………………………………………………………………….. 69 PDF

Aleksandra Czudek, Kamila Głowacka
Wpływ muzyki na życie osób z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 74 PDF

Katarzyna Adamczyk, Patrycja Borecka
Znaczenie aktywności artystycznej i sztuki oraz ich wpływ na samoocenę osób z uszkodzonym słuchem będących członkami krakowskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych
……………………………………………………………………………………………….. 80 PDF

Justyna Storożuk
Sztuka w życiu osób z niepełnosprawnością ruchową
……………………………………………………………………………………………….. 90 PDF

Rafał Cygan
Prawa autorskie osób niepełnosprawnych w zakresie działalności twórczej
……………………………………………………………………………………………….. 98 PDF

Wywiady

Tamara Balan
Wywiad z artystą niepełnosprawnym tworzącym w gatunku art brut
……………………………………………………………………………………………… 106 PDF

Julia Nawara
Trudności i wyzwania kompozytora o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
……………………………………………………………………………………………… 109 PDF