Redakcja

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelna: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN

Sekretarz redakcji: mgr Dominik Strzelecki

 

Redaktor statystyczny: dr Anna Gagat-Matuła