nr 1/2015 (8)

znps8

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2015 (8)

Wizerunek Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dyskursie studentów

Cały numer: PDF

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 8 PDF

I. Historyczne konteksty kształtowania się Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Joanna Kądziołka
Od Państwowego Pedagogium do Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rys historyczny i działalność najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce
……………………………………………………………………………………………….. 10 PDF

Karolina Wita-Banaszak
Wkład Jadwigi Baran w rozwój Instytutu Pedagogiki Specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 16 PDF

Natalia Śmiłek
Znaczenie działalności naukowej Jadwigi Baran dla rozwoju krakowskiej surdopedagogiki
……………………………………………………………………………………………….. 21 PDF

Wioletta Witkowska-Mucha
Aniela Korzon- wzór osobowy dla pedagogów specjalnych
……………………………………………………………………………………………….. 26 PDF

II. Z perspektywy rozwoju instytutu pedagogiki specjalnej – problemy wspólne i swoiste

Klaudia Rosiek
Kompetencje zawodowe i predyspozycje osobowościowe pedagoga specjalnego w publikacjach autorstwa Katarzyny Pluteckiej i Piotra Majewicza
……………………………………………………………………………………………….. 30 PDF

Dominika Krzysik
Komunikacja osób z niepełnosprawnością w publikacjach autorstwa przedstawicieli krakowskiej pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 36 PDF

Sylwia Kasiarz
Surdologopedia jako subdyscyplina naukowa logopedii w ujęciu Grażyny Gunii
……………………………………………………………………………………………….. 42 PDF

Paulina Goździewicz
Animaloterapia jako forma rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu dzieci z niepełnosprawnością w publikacjach autorstwa Doroty Kornaś
……………………………………………………………………………………………….. 47 PDF

Anna Dziuba
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w publikacjach autorstwa Katarzyny Parys
……………………………………………………………………………………………….. 51 PDF

Izabella Chronowska-Benedyk
Problematyka zachowań agresywnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną w publikacjach autorstwa Adama Mikruta
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Agata Maślona, Barbara Udziela
Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w publikacjach autorstwa Sławomira Olszewskiego
……………………………………………………………………………………………….. 63 PDF

Karolina Kilar
Zaburzenia ze spektrum autyzmu w publikacjach autorstwa Danuty i Andrzeja Wolskich
……………………………………………………………………………………………….. 68 PDF

Anna Hamowska
Wspomaganie techniką komputerową rozwoju osób z niepełnosprawnością słuchową w publikacjach autorstwa Jolanty Zielińskiej
……………………………………………………………………………………………….. 73 PDF

Magdalena Chruściak
Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dzieci z uszkodzeniem wzroku
……………………………………………………………………………………………….. 77 PDF

III. Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną – wywiady

Małgorzata Karakuszka
Przyszłość i rozwój Wydziału Pedagogicznego – wywiad z Panią Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Zofią Szarotą i Panią Prodziekan prof. dr hab. Katarzyną Potyrałą
……………………………………………………………………………………………….. 82 PDF

Dominika Krzysik, Magadalena Chruściak
Nowa droga rozwoju uczelni- centrum diagnostyczne Pro Futuro, wywiad z dr hab. inż. Jolantą Zielińską, prof. UP, obecną kierownik katedry zastosowań techniki w diagnozie i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 88 PDF

Paulina Pierzga, Aneta Wnęk
Studiować każdy może, czyli blaski i cienie studiowania osób z niepełnosprawnością – wywiad z dr Małgorzatą Trojańską – Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
……………………………………………………………………………………………….. 93 PDF