Kolegium Recenzentów

dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo, prof. UAM (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Uniwersytet im. K.Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)