nr 1/2013 (6)

znps6

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2013 (6)

Dylematy zawodowe pedagoga specjalnego

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 5 PDF

Natalia Jachyra
Osobowość pedagoga specjalnego
………………………………………………………………………………………………… 6 PDF

Monika Biedrzycka
Sylwetka idealnego pedagoga specjalnego
……………………………………………………………………………………………….. 10 PDF

Sylwia Szymczyk
Zasadnicze komponenty osobowości pedagoga specjalnego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej
……………………………………………………………………………………………….. 13 PDF

Barbara Udziela
Etyczno-moralne aspekty pracy zawodowej pedagoga specjalnego
……………………………………………………………………………………………….. 16 PDF

Natalia Tarabuła
Pozytywny charakter pedagoga specjalnego
……………………………………………………………………………………………….. 19 PDF

Joanna Kądziołka
Realizacja zawodowa pedagoga specjalnego w kontekście paradygmatu poczucia odpowiedzialności
……………………………………………………………………………………………….. 25 PDF

Paulina Bochenek
Zasoby pedagoga specjalnego
……………………………………………………………………………………………….. 27 PDF

Karolina Cząstka
Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego – przegląd aktualnych rozporządzeń MEN ……………………………………………………………………………………………….. 30 PDF

Ewelina Jarnot
Współczesne możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pedagogów specjalnych
……………………………………………………………………………………………….. 32 PDF

Izabela Majchrzak
Awans zawodowy nauczyciela
……………………………………………………………………………………………….. 37 PDF

Magdalena Pasteczka
Miejsce pedagoga specjalnego w poradnictwie genetycznym
……………………………………………………………………………………………….. 40 PDF

Monika Sudoł
Pedagog specjalny wobec problemów dziecka z FAS
……………………………………………………………………………………………….. 44 PDF

Katarzyna Stachowska
Dylematy pedagoga specjalnego i logopedy dotyczące wyboru środków dydaktycznych
……………………………………………………………………………………………….. 48 PDF

Karolina Wita
Nauczyciel jako towarzysz języka obcego studentów niesłyszących
……………………………………………………………………………………………….. 53 PDF

Karolina Kowal
Obraz pracy zawodowej pedagoga specjalnego w szkołach integracyjnych
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Anna Michalczyk
System kształcenia nauczyciela a ryzyko wypalenia zawodowego – studium przypadku
……………………………………………………………………………………………….. 62 PDF

Anna Czerwiec
Strzeż się pedagogu młody
……………………………………………………………………………………………….. 67 PDF

Katarzyna Biernacka
Syndrom wypalenia zawodowego u pedagogów specjalnych i sposoby radzenia sobie
……………………………………………………………………………………………….. 69 PDF

Konstancja Sawicka, Klaudia Rosiek
Obciążenia w zawodzie pedagoga specjalnego związane z brakiem poczucia sensu wykonywanej pracy
……………………………………………………………………………………………….. 74 PDF

Daria Buszta
Pedagog specjalny w opiniach dziadków dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………….. 77 PDF

Magdalena Dąbrowska
O problemie (współ)pracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
……………………………………………………………………………………………….. 81 PDF

Patrycja Łaga
“Usprawniamy myślenie o niepełnosprawności” – dzień pedagoga specjalnego po raz pierwszy!
……………………………………………………………………………………………….. 84 PDF

Agata Smaza
Praca pedagoga specjalnego w wielkiej brytanii (wywiad)
……………………………………………………………………………………………….. 86 PDF

Kącik poetycki
……………………………………………………………………………………………….. 90 PDF