nr 1/2012 (5)

Przechwytywanie

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2012 (5)

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 3 PDF

Katarzyna Plutecka
Recenzja
………………………………………………………………………………………………… 4 PDF

Paulina Szkolnik
Typologia postaw rodzicielskich – przegląd literatury
………………………………………………………………………………………………… 5 PDF

Jolanta Suwała
Znaczenie ojca w kształtowaniu się prawidłowego rozwoju dziecka
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Magdalena Pasteczka
Rodzinna lista obecności
……………………………………………………………………………………………….. 13 PDF

Karolina Cząstka
Rodzi się dziecko niepełnosprawne – wyzwania rodziny w nowej sytuacji
……………………………………………………………………………………………….. 21 PDF

Natalia Tarabuła
Triada: dziecko, rodzina, wychowawca – wielopłaszczyznowość rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
……………………………………………………………………………………………….. 25 PDF

Monika Biedrzycka
Postawy rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 29 PDF

Grażyna Sławińska
Moja rodzina a niepełnosprawność ……………………………………………………………………………………………….. 31 PDF

Magdalena Ślęczkowska
Nie utrudniajmy życia niepełnosprawnym!
……………………………………………………………………………………………….. 33 PDF

Sylwia Szymczyk
Emocjonalne i wychowawcze aspekty funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………….. 35 PDF

Patrycja Łaga
Niecodzienna codzienność rodzin z dzieckiem autystycznym
……………………………………………………………………………………………….. 37 PDF

Magdalena Dąbrowska
Rodzina z dzieckiem autystycznym
……………………………………………………………………………………………….. 40 PDF

Agata Smaza
Przełamywanie barier komunikacyjnych w rodzinie z dzieckiem z wadą słuchu
……………………………………………………………………………………………….. 42 PDF

Wywiady i recenzje

Paulina Dobrzyńska
„Bo pamiętajmy, że zanim osoba jest kaleką, jest właśnie człowiekiem i jako człowieka powinniśmy ją spostrzegać, nie zaś jako kalekę”
……………………………………………………………………………………………….. 46 PDF

Marta Jaszczyk
Po prostu kochaj!
……………………………………………………………………………………………….. 48 PDF

Katarzyna Stachowska
Rewolucje w moim życiu
……………………………………………………………………………………………….. 53 PDF

Ewa Psonka
Czy można żyć normalnie?
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

Agnieszka Filek
Recenzja filmu George’a Millera pt. “Olej Lorenza”
……………………………………………………………………………………………….. 59 PDF

Karolina Cząstka
Niezwykłe historie zwykłych ludzi
……………………………………………………………………………………………….. 60 PDF