Zaproszenie do publikowania 1/2024 (17)

Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie
„Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”

Szanowni Państwo,

Redakcja Czasopisma Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji artykułów do nowego wydania czasopisma. Temat kolejnego numeru to:

Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji i edukacji.

Rocznik Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publikowane jest w wersji elektronicznej oraz papierowej w języku polskim oraz języku angielskim. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauk społecznych.

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia prac, napisanych w języku polskim lub angielskim, na adres poczty elektronicznej: dominik.strzelecki@up.krakow.pl.

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma https://znps.up.krakow.pl

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Sekretarz ZNPS
mgr Dominik Strzelecki