nr 1/2018 (11)

znps11

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2018 (11)

Obraz kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cały numer: PDF

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

I. Kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przestrzeni wieków

Karolina Kilar
Historyczny obraz kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 11 PDF

Natalia Malik
Formy kształcenia uczniów głuchych i słabosłyszących w Polsce – wady i zalety modelu edukacji specjalnej, integracyjnej i włączającej
……………………………………………………………………………………………….. 18 PDF

Agata Cierniak
Zarys szkolnictwa specjalnego dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
……………………………………………………………………………………………….. 33 PDF

Edyta Osękowska
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
……………………………………………………………………………………………….. 45 PDF

Izabella Gałuszka
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich uwarunkowania – rys historyczny i stan aktualny
……………………………………………………………………………………………….. 56 PDF

II. Kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście potrzeb podmiotu

Izabela Glac
Kształcenie uczniów przewlekle chorych w szkołach – problemy i wyzwania
……………………………………………………………………………………………….. 70 PDF

Hanna Fiołka
Wczesna i intensywna terapia szansą dla rozwoju i kształcenia dziecka ze spectrum autyzmu
……………………………………………………………………………………………….. 83 PDF

Anna Michalczyk
The role of modern information technology in speech therapy of hearing impaired children
……………………………………………………………………………………………….. 98 PDF

Patrycja Jonak-Gołąbek
Dogoterapia jako jedna z proponowanych form zajęć przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………… 116 PDF

Andrzej G. Maślany
Postać nauczyciela wspomagającego w świetle potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
……………………………………………………………………………………………… 128 PDF

Agata Kułaga
Metoda dwuczłowieka w rozwijaniu samoobsługi dzieci z głębszymi zaburzeniami rozwoju
……………………………………………………………………………………………… 135 PDF

Weronika Szymbara
Znaczenie zabawy dla rozwoju i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
……………………………………………………………………………………………… 148 PDF