nr 1/2021 (14)

ZNPS14

 

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalne nr 1/2021 (14)

Obraz pedagogiki specjalnej w kontekście jubileuszu 75-lecia istnienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Cały numer: PDF

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp
………………………………………………………………………………………………… 7 PDF

Katarzyna Adamczyk
75 lat tradycji. Historia Uniwersytetu Pedagogicznego
………………………………………………………………………………………………… 9 PDF

Maria Żmuda
Janina Wyczesany jako wzór naukowy dla pedagogów specjalnych
……………………………………………………………………………………………….. 14 PDF

Jasmina Łukaszczyk-Cibiorz
Ewolucja teorii i praktyki pedagogiki leczniczej w ujęciu Piotra Majewicza
……………………………………………………………………………………………….. 22 PDF

Dominik Strzelecki
Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w odniesieniu do działalności naukowej Danuty Wolskiej i Marii Kościółek
……………………………………………………………………………………………….. 26 PDF

Sara Więcek
Działalność naukowa Katarzyny Pluteckiej
……………………………………………………………………………………………….. 39 PDF

Aleksandra Czudek, Kamila Głowacka
Dorosłość osób ze spectrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną w publikacjach Eweliny Sobochy
……………………………………………………………………………………………….. 43 PDF

Emilia Dańczura
Oblicza autorytetów Instytutu Pedagogiki Specjalnej w percepcji studentek II roku pedagogiki specjalnej
……………………………………………………………………………………………….. 54 PDF

Magdalena Żelichowska
Ojcostwo dawniej i dziś
……………………………………………………………………………………………….. 59 PDF

Paulina Róg
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w publikacjach autorstwa pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
……………………………………………………………………………………………….. 64 PDF